فرش ۷۰۰ شانه کاشان تراکم ۲۵۵۰ با کیفیت عالی و نخ ۱۰۰% اکرولیک تعدادی از طرح ها فرش های طرح ۱۰۰۰ شانه است که با نخ ۱۰۰۰ شانه بافت شده است برای دریافت قیمت فرش ۷۰۰ شانه با شرکت تماس بگیرید