skip to Main Content
Menu
تاریخ فرش و فرشبافی

تاریخ فرش و فرشبافی

5 – سلجوقيان (  591-429 ه.ق) در خصوص قاليهاي دوره سلجوقيان بويژه سلاجقه ايارن كمتر مطلبي تا كنون به رشته تحرير درآمده كه با قاطعيت فرش بافي ايران در زمان تسلط سلاجقه را به اثبات رساند اما از آنجايي كه…

Read More
شطرنجی کردن چله

شطرنجی کردن چله

کاغذ شطرنجی عبارتست از صفحه جدول بندی شده‌ای که هر متر مربع آن به ده خانه طولی و ده خانه عرضی تقسیم شده و هر مربع کوچک علامت یک گره است هر چه رجشمار قالی بالاتر شد خانه‌های شطرنجی کوچکتر…

Read More
طرح فرش ایران مشهور به نام شهرها و مکانها

طرح فرش ایران مشهور به نام شهرها و مکانها

  1- طرح اردبیل: این طرح از مشخصه های فرشهای بافت آذربایجان بویژه شهرستان اردبیل برخوردار است. 2- طرح اصفهان : باغهای پر گل و گیاه خطوط اسلیمی ساده یا دهان اژدری ، گلهایی که با شاخ و برگهای خزنده…

Read More
طرح فرش ایران مشهوربه ایلات عشایر و اقوام و افراد

طرح فرش ایران مشهوربه ایلات عشایر و اقوام و افراد

  1- طرح افشار : افشار طایفه‌ای از ترکان چادر نشین هستند که در بیشتر خاک ایران پراکنده‌اند و ایل افشار کرمان که در زمان شاه طهماسب به این ناحیه کوچانده شده‌اند به دو تیر افشار و پیچاق چی تقسمیم…

Read More
طرحهای فرش ایران – طرح فرش با نقشمایه طبیعت سبز

طرحهای فرش ایران – طرح فرش با نقشمایه طبیعت سبز

  1- طرح بوته‌ای: طرحهای بوته‌ای نظر به شکل و خطوط فرعی که در آن به کار رفته دارای انواع گوناگونی است برخی از این طرحها عبارتند از : 1- طرح بوته افشاری : طرحهای سنتی ایران متعلق به طایفه…

Read More
طرحهای فرش ایران- طرحهای دارای صورت

طرحهای فرش ایران- طرحهای دارای صورت

در این بخش به شرح و توضیح مختصری درباره طرحهایی از فرش که به نامهای مختلف مشهور شده‌اند می‌پردازیم. الف- طرحهای دارای صورت 1- طرح آدمکی یا ملا نطرالدینی : در این نوع طرح، شکل و شمایل انسان به طور…

Read More
Back To Top