skip to Main Content
Menu

مشخصات فرش ۷۰۰ شانه

فرش 700شانه خوب چه مشخصاتی دارد؟ یکی از پرفروش ترین محصولات کارخانه فرش کاشان  دسته ي 700 شانه ها هست که بطور خلاصه توضیحی در مورد این نوع فرش ماشینی توضیح داده میشود. به طور کلي فرش 700 شانه با…

Read More
فرش کاشان نقشه اهورا گردویی

فرش کاشان نقشه اهورا گردویی

کارخانه فرش کاشان نقشه اهورا گردویی   فرش  700 شانه کارخانه فرش کاشان فرش کاشان با داشتن گروه طراحی بیشترین تنوع فرش ماشینی را در میان کارخانه های فرش ماشینی دارد.نقشه اهورا یکی از طرح معروف کارخانه فرش کاشان هست…

Read More
فرش کاشان نقشه کیمیا گردویی

فرش کاشان نقشه کیمیا گردویی

کارخانه فرش کاشان نقشه کیمیا گردویی ۷۰۰ شانه فرش کاشان با داشتن گروه طراحی بیشترین تنوع فرش ماشینی را در میان کارخانه های فرش ماشینی دارد. اینبار طرح جدید و زیبای فرش کاشان با طرح کیمیا گردویی مشخصات فرش کاشان…

Read More
فرش کاشان گل افشان کرم

فرش کاشان گل افشان کرم

فرش کاشان نقشه گل افشان کرم | ۷۰۰ شانه کارخانه فرش کاشان کارخانه فرش کاشان با تولید فرش کاشان طرح گل افشان کرم محصولات زیبایی را برای خریداران عرضه کرده است. فرش کاشان روز به روز رشد و پیشرفت داشته…

Read More
فرش کاشان نقشه خشتی

فرش کاشان نقشه خشتی

فرش کاشان نقشه خشتی | ۷۰۰ شانه کارخانه فرش کاشان کارخانه فرش کاشان با تولید فرش کاشان طرح خشتی محصولات زیبایی را برای خریداران عرضه کرده است. فرش کاشان روز به روز رشد و پیشرفت داشته است. با طرح ها…

Read More

طرحهای رایج فرش

همدان / طرحهای رایج فرش لازم به یادآوری است که هر چند در اثر انتشار روزافزون قالیبافی در ایران، نقشه ها خصلت محلی و سنتی خود را تا حدودی زیادی از دست داده اند، ولی با وجود تداخل و ادغامی…

Read More

ابريشم / پنبه

نخستين زادگاه ابريشم را كشور چين مي دانند. چينيان نزديك به 2700 سال پيش از مسيح آنراشناخته ، از آن سود مي جستند. ابريشم از كرمهای گوناگونی به دست مي آيد كه بهترين آنها كرم ابريشم معمولی با نام بوم…

Read More

جغرافياي فرش: ايران

پراکندگی و گستردگی مراکز فرشبافی ايران چنان است که اگر بخواهيم به مفهوم دقيق و علمی به بررسی آنها بپردازيم، چاره ای جز تعيين مبانی جغرافيای قاليبافی ايران نيست. مبانی خاصی که به توصيف استانها، شهرها و روستاهای متعدد ايران…

Read More
Back To Top