فرش کاشان طرح گلستان
ادامه مطلب

فرش کاشان طرح گلستان زیباترین طرح

فرش کاشان طرح گلستان فرش کاشان طرح گلستان با ۳ رنگ بندی کرم -گردویی-سرمه ای به کلکسیون فروشگاه اضافه شد .  فرش کاشان طرح گلستان که از طرح های نقشه کرمان و ریز بافت است از طرح های دستبافت گونه فرش کاشان است که بسیاری از شهر های جنوبی کشور عزیزمان این طرح را در […]

ادامه مطلب
ادامه مطلب

تولیدی فرش کاشان گول نخوريد

در راستای تحقق اصل مشتری مداری و حفظ و حراست از حقوق و اعتبار تولیدی فرش کاشان و با توجه به رونمایی حقیقی و فریبکارانه افراد سود جو ،خاطی و شیاد که با اضافه کردن پسوند به تولیدی فرش کاشان ضمن سوء استفاده از نام و شهرت تولیدی فرش کاشان ،با وقاحت کامل خود را […]

ادامه مطلب