skip to Main Content
Menu
تقسیم بندی کلی فرش ایران از لحاظ خطوط نقشمایه‌ای

تقسیم بندی کلی فرش ایران از لحاظ خطوط نقشمایه‌ای

تقسیم بندی کلی فرش ایران در تقسیم بندی کلی فرش ، فرش‌های ایران به دو دسته اصلی «طرح‌های ذهنی» و «طرح‌های اسلیمی» تقسیم‌بندی می‌شوند. طرح ذهنی: طرح‌های فرش ایران با نقشمایه خطوط شکسته و شکل‌های هندسی، طرح ذهنی نامیده می‌شوند.…

ادامه مطلب
تقسیم بندی‌ طرحهای فرش ایران

تقسیم بندی‌ طرحهای فرش ایران

طرحهای فرش ایران را می‌توان به دو بخش و هشت گروه زیر تقسیم می‌شوند: بخش نخست طرحهایی که از عوامل طبیعی الهام گرفته‌اند و خود 3 گروه اصلی به شرح زیر تقسیم گردیده‌اند. گروه اول – طرح فرش ایران با…

ادامه مطلب

نقوش اقتباسی

همراه با این نام معمولا دو گروه از طرح‌های فرش مورد نظر بوده است: (1) نقوش قالی‌های قفقاز و ترکیه (2) برخی از نقوش گل فرنگ (گوبلنی). همان گونه که متعاقبا در مباحث بعدی خواهید دید و مقداری هم در…

ادامه مطلب
Back To Top
راهنمایی نیاز دارید? چت از طریق واتساپ