skip to Main Content
Menu

غبارگيری دستي فرش

در اين حالت به چند روش فرش را غبارگيری مي كنند. برخی فرش را به پشت روی زمين پهن كرده و با چوب به پشت آن مي زنند. برخی نيز فرش را از پشت بر روی يك شبكة توری فلزی…

ادامه مطلب
Back To Top
راهنمایی نیاز دارید? چت از طریق واتساپ