فرش کاشان تمام ابریشم ماشینی

فرش تمام ابریشم ماشینی تولیدی فرش کاشان بسیار ریز بافت شبیه فرش های دستبافت  تبریز و قم کیفیت عالی در تمام  اندازه ها استاندارد تولید میشود. فرش کاشان تولید کننده بهترین فرش های ماشینی ایران

ادامه مطلب