skip to Main Content
Menu
طرح فرش ایران مشهوربه ایلات عشایر و اقوام و افراد

طرح فرش ایران مشهوربه ایلات عشایر و اقوام و افراد

  1- طرح افشار : افشار طایفه‌ای از ترکان چادر نشین هستند که در بیشتر خاک ایران پراکنده‌اند و ایل افشار کرمان که در زمان شاه طهماسب به این ناحیه کوچانده شده‌اند به دو تیر افشار و پیچاق چی تقسمیم…

Read More
طرح فرش ایران مشهور به نام نقش و نقشمایه‌ آن

طرح فرش ایران مشهور به نام نقش و نقشمایه‌ آن

اینگونه طرحها به وسیله دست اندرکاران فرش از جمله طراحان بافندگان کسبه و تجار و واسطه‌ها نامگذاری شده و طی قرون و اعصار این نامها دهان به دهان گشته و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است برخی از…

Read More
تقسیم بندی کلی فرش ایران از لحاظ خطوط نقشمایه‌ای

تقسیم بندی کلی فرش ایران از لحاظ خطوط نقشمایه‌ای

به طور کلی فرش ایران از لحاظ خطوط نقشمایه‌ای به دو دسته اصلی زیر تقسیم بندی می‌شود الف- طرحهای فرش ایران با نقشمایه خطوط شکسته و شکلهای هندسی که آن را طرح ذهنی می‌نامند. ب- طرحهای فرش ایران با نقشمایه…

Read More

گروه‌بندی طرحهای فرش ایران

فرش شناسان طرحهای فرش ایران را به گونه‌های مختلف گروه‌بندی نموده‌اند و این اختلاف نظر هر قدر که باشد طبیعی می‌نماید . زیرا : اولا نقش یک فرش با توجه به نقشمایه‌های آن ممکن است به گونه‌های مختلف تغییر پذیرد…

Read More

فرشهای دوران صفویه

 فرشهای دوران صفویه را می توان متعلق  به دو گروه زمانی دانست: اول: قالیهای بافته شده در دوران سلطنت شاه اسماعیل وشاه طهماسب كه به"شاه طهماسبی" معروف است و خود مكتبی خاص دارد كه به همین نام شهرت یافته. شاه…

Read More

صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران (۱)

ایران کد ضرورت اجتناب ناپذیر اقتصاد مدرن ایران نقطه رسانه ای :ایجاد یک زیر ساخت عمده الکترونیک از جمله نیازهای توسعه تجارت و رشد اقتصاد ملی است . در این میان نظام ملي شماره گذاري كالا و خدمات كشور بستر…

Read More

نقوش تصویری (۲)

در سده‌های بعدی و در دوران پادشاهان افشاریه، زندیه و قاجار تحولات دیگری همپای با تحولات سایر هنرها در تصویرسازی و تصویربافی فرش ایران به وجود آمد که با توجه به شرح برخی وقایع مربوط به جنبشهای جدید در نقاشی…

Read More
Back To Top