فرش خاطره کاشان

فرش کاشان نقشه خاطره کیفیت عالی بافت دستگاه روز دنیا hcp فرش کاشان مدل خاطره با رنگ امیزی کرم-گردویی-سرمه ای بافت میشود .این نقشه به دلیل فروش زیاد با شانه های مختلفی تولید میشود بیشترین فروش برای این نقشه فرش های ۷۰۰ شانه میباشد .به دلیل زیبای نسبت به فرش ۵۰۰ شانه و کم بودن […]

ادامه مطلب