انواع طرح فرش ماشینی وطرح فرش های ۲۰۱۶

تاریخچه انواع فرش ماشینی با نگاهی بر تاریخ دیدیم که حدود چهل سال است که انواع طرح فرش ماشینی تولید می شود، اولین فرش ماشین در دهه پنجاه در کارخانه کاشان تولید شده و وارد بازار شد . مردم به خاطر طرح متفاوت و قیمت مناسب انواع طرح فرش ماشینی بسیار استقبال کردند. مجموعه طرح […]

ادامه مطلب