skip to Main Content
Menu
فرش کاشان ماه افشان سرمه ای

فرش کاشان ماه افشان سرمه ای

 فرش کاشان ماه افشان سرمه ای  فرش کاشان ماه افشان سورمه ای دارای ویژگی های زیر می باشد : فرش کاشان ماه افشان سرمه ای ، 700 شانه با تراکم 2550 است. فرش نقشه  ماه افشان از فرش های بدون…

ادامه مطلب
Back To Top