فرش کاشان نقشه ماهی

تولیدی فرش کاشان با نقشه ماهی کارخانه فرش کاشان بزرگترین تولید کننده فرش در ایران یکی از زیباترین طرح های انحصاری خود را عرضه کرده است.فرش کاشان با نقشه ماهی تلفیقی از نقشه ماهی تبریز و جام تبریز می باشد که یک نقشه دست بافت گونه از،فرش های تبریز ۵۰ رج نیز محسوب می شود. کارخانه […]

ادامه مطلب