تولیدی فرش کاشان با نقشه ماهی

تولیدی فرش کاشان طرح جدید ماهی جام رونمایی را رونمایی کرد. این طرح تلفیقی از نقشه ماهی تبریز و جام تبریز میباشد که یک نقشه دست بافت گونه از،فرش های تبریز ۵۰ رج میباشد. ماهی جام در رنگ های سرمه ای و گردویی و کرم به توليد انبوه رسید . تولیدی فرش کاشان هر ماه […]

ادامه مطلب