skip to Main Content
Menu
فرش کاشان نقشه ماهی

فرش کاشان نقشه ماهی

تولیدی فرش کاشان با نقشه ماهی کارخانه فرش کاشان بزرگترین تولید کننده فرش در ایران یکی از زیباترین طرح های انحصاری خود را عرضه کرده است.فرش کاشان با نقشه ماهی تلفیقی از نقشه ماهی تبریز و جام تبریز می باشد که…

ادامه مطلب
Back To Top