فرش ۱۲۰۰ شانه ده رنگ

فرش ۱۲۰۰ شانه ۱۰ رنگ با تراکم ۳۶۰۰ بالاترین کیفیت و ریز بافت ترین فرش ایران فرش ۱۲۰۰ شانه از اواخر سال ۹۴ با ورود دستگاه های،۱۲۰۰ شانه به ایران شروع به بافت شد تا اواخر ماه مرداد بالاترین فرش ۱۲۰۰ شانه ۸ رنگ بود که با نزدیک شدن نمایشگاه بین المللی فرش و صنایع […]

ادامه مطلب