فرش کاشان طرح فردوس

ویژگی های فرش کاشان مدل فردوس فرش کاشان مدل فردوس از فرش های ۱۰۰۰ شانه با تراکم ۳۰۰۰ ده رنگ فرش کاشان به فروشگاه فرش کاشان اضافه شد. همان طور که می دانید تعداد گره در یک متر عرض فرش را شانه فرش می گویند،در اینجا ۱۰۰۰ شانه معادل هزار گره در طول و عرض […]

ادامه مطلب