فرش کاشان ۱۲۰۰ شانه به فروشگاه فرش کاشان اضافه شد

فرش کاشان ۱۲۰۰ شانه به تولیدات و فروشگاه فرش کاشان اضافه شد.فرش های ۱۲۰۰ شانه کاشان با تراکم ۳۶۰۰ در رنگ های مختلف تولید میشود.فرش های ۱۲۰۰ شانه با نخ شماره ۴۰ تولید میشود. فرش ۱۲۰۰ شانه از جدید ترین و ریز بافت ترین فرش های حال حاضر صنعت فرش ماشینی ایران میباشد که در […]

ادامه مطلب