فرش کاشان ایده ای در طرح های جدید

فرش کاشان در طرح های ۱۰۰۰ شانه ای از مدل ها ونقشه های اصیل ایرانی استفاده کرده است که این مدل ها با گل های ترمه ای شناخته شده است. فرش های مدل جدید تولیدی فرش کاشان در طرح های جدید خود از این مدل ترمه در حاشیه فرش و ترنج فرش استفاده میکند که […]

ادامه مطلب