skip to Main Content
Menu
فرش ۱۲۰۰  شانه ده رنگ

فرش ۱۲۰۰ شانه ده رنگ

فرش 1200 شانه 10 رنگ با تراکم 3600 بالاترین کیفیت و ریز بافت ترین فرش ایران فرش 1200 شانه از اواخر سال 94 با ورود دستگاه های،1200 شانه به ایران شروع به بافت شد تا اواخر ماه مرداد بالاترین فرش…

ادامه مطلب
Back To Top