فرش کاشان طرح کیمیا

فرش کاشان طرح کیمیا یکی از فرش های نفیس در بازار فرش کاشان طرح کیمیا امروز محسوب می شود .طرح ترنج وسط آن دارای ساختار منظم و بافت ریز می باشد. فرش کاشان روز به روز رشد و پیشرفت داشته است. اینک پرده از فرش کاشان طرح کیمیا بر میدارد.  با طرح ها و رنگبندی های […]

ادامه مطلب