skip to Main Content
Menu
چگونگی تهیه نقشه فرش

چگونگی تهیه نقشه فرش

برنامه اجرایی کار بافت فرش بر طبق طرح مورد نظر را نقشه فرش می‌گویند. مجموعه وضع ظاهری فرش که عبارت از نقش ، رنگ‌آمیزی ، بافت ابعاد و تناسب این عوامل در متن و حاشیه می‌باشد طرح فرش را شامل می…

ادامه مطلب
كاربرد ابزار و وسايل رنگ آميزي نقشه فرش

كاربرد ابزار و وسايل رنگ آميزي نقشه فرش

رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﻧﻘﺸﻪ ﻓﺮش یکی از مراحل طراحی نقشه فرش است که توسط کسی انجام میپذیرد ﻛﻪ از ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻓﺮش ، ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤﺎر ﻛﺮدن ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﻲ، ﻧﻘﻄﻪ ﭼﻴﻦ ﻛﺮدن ﻧﻘﻮش ﻣﻨﺤﻨﻲ ، کامل کردن ﻧﻘﺸﻪ فرش ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪاد و…

ادامه مطلب
طرز ساختن رنگهاي مورد مصرف در نقشه فرش

طرز ساختن رنگهاي مورد مصرف در نقشه فرش

آن‌چه باید طرز ساختن رنگهاي مورد مصرف در نقشه فرش بدانید برای ساختن رنگ‌های هم‌خانواده، اجزاء تركيب، یکسان ولی درصد آن‌ها متفاوت است.طرز ساختن رنگهاي مورد مصرف در نقشه فرش بدین شرح است: در نتیجه اگر درصد اجزای ترکیبی متناسب…

ادامه مطلب

ابزار و تجهيزات نقاشي نقشه فرش

وسايل كار مورد نياز در كار نقاشي نقشه فرش مورد بررسي قرار مي‌گيرد. منظور از وسايل كار، مجموعه اي از آلات و ادوات مختلفي است كه براي جهت توليد نقشه هاي فرش از ابتدا تا انتهاي كار يعني تا زمان…

ادامه مطلب

رنگ آمیزی در نقشه فرش

از روزگاران گذشته تا کنون، فرش ایرانی آیینه تمام نمایی فرهنگ و هنر اصیل ایران بوده است این هنر و صنعت با همه زیبائیها و ظرافت طرح، بافت و رنگ، انچنان در عرصه جهانی شناخته شده دارای اعتبار است که…

ادامه مطلب
Back To Top
راهنمایی نیاز دارید? چت از طریق واتساپ