فرش کاشان - 500 شانه - طرح اریکا

۷۰۰ شانه و ۱۰۰۰ شانه

فرش کاشان شاهکار سرمه ای

فرش کاشان شاهکار سرمه ای

فرش با کیفیت کاشان مدل ۷۰۰ شانه بسیار ریز بافت با نخ ۱۰۰% اکرولیک
تراکم بافت ۲۱۰۰
بسیار ریز بافت و دستبافت گونه
با ضمانت کیفیت