فرش کاشان طرح ارغوان سرمه ای

فرش کاشان طرح ارغوان سرمه ای