فرش 1000 شانه تراکم 3000 کاشان مدل 1204 این طرح 10 رنگ و 5 سال ضمانت کیفیت دارد

فرش ۱۰۰۰ شانه تراکم ۳۰۰۰ کاشان مدل ۱۲۰۴ این طرح ۱۰ رنگ و ۵ سال ضمانت کیفیت دارد