فرش 1000 شانه تراکم 3000 کاشان مدل 1207 این طرح 10 رنگ و 5 سال ضمانت کیفیت دارد

فرش ۱۰۰۰ شانه تراکم ۳۰۰۰ کاشان مدل ۱۲۰۷ این طرح ۱۰ رنگ و ۵ سال ضمانت کیفیت دارد