skip to Main Content
Menu

نقش دوست‌کامی

همان گونه که در سطور قبل گفته شد نقشه‌های هراتی مضمون اصلی خود را از آیین مهر دارند. اما نقشه‌های هراتی که مشخصه‌ی اصلی آنها دو برگ و یک گل درشت در میان آنها است به شکل‌های دیگری هم نشانه‌هایی…

ادامه مطلب

نگاره‌ها و ریزنقش‌های فرش

در طی دهه‌های اخیر علاوه بر تحقیقات بر روی نقوش اصلی فرش ایران تحقیقات و مطالعات خاصی نیز بر روی برخی نگاره‌ها و ریزنقش‌های فرش انجام یافته که در برخی موارد نتایج به دست آمده بسیار حایز اهمیت و درخور…

ادامه مطلب

نقوش زیبای قالی ایرانی

در کنار نقوش معروف محرابی که به واسطه‌ی اندازه‌ی خاص آنها به قالیچه‌های سجاده‌ای نیز شهرت یافته‌اند، یک گروه از نقوش زیبای قالی ایرانی قرار گرفتهراند که به علت شباهت زیاد آنها و با استناداتی که محققان و هنرشناسان غربی…

ادامه مطلب

نقوش محرابی (مهرآبی)

نگارنده در مورد انواع نقوش محرابی تا کنون سه نظر متفاوت را دیده است. گروهی به معنای لغوی محراب پرداخته و معتقدند محراب همان مکان مقدس در مساجد است که با طاق قوس‌دار محل ایستادن امام جماعت در هنگام نماز…

ادامه مطلب

مهمترین موضوعات قالیچه‌های تصویری در یک طبقه‌بندی کلی

1- تصاویر شاهان مانند هوشنگ شاه، خشایارشا، شاپور اول، نادرشاه افشار، فتحعلی شاه، ناصرالدین شاه و از همه فراگیرتر تصویر سلطان احمد شاه قاجار. 2- داستانهای حماسی و ادبیات کلاسیک ایران مانند رستم و سهراب در شاهنامه، لیلی و مجنون،…

ادامه مطلب

نقوش تصویری (۲)

در سده‌های بعدی و در دوران پادشاهان افشاریه، زندیه و قاجار تحولات دیگری همپای با تحولات سایر هنرها در تصویرسازی و تصویربافی فرش ایران به وجود آمد که با توجه به شرح برخی وقایع مربوط به جنبشهای جدید در نقاشی…

ادامه مطلب

نقوش تصویری

به تحقیق می‌توان گفت که قالیچه‌های تصویری یا عکسی در طی دو سده‌ی اخیر بخشی خاصی از طرح‌های قالی ایرانی را به خود اختصاص داده‌اند. پرویز تناولی از جمله افرادی است که به این موضوع توجهی خاص نشان داد و…

ادامه مطلب

آغاز استقبال و آگاهی ایرانیان از هنر غرب

نخستین روابط بازرگانی و سیاسی ایرانیان با کشورهای اروپایی در زمان پادشاهی خاندان آق‌قویونلو (نیمه دوم سده نهم هجری) پدید آمد و سپس در دوران صفویه رو به توسعه نهاد. با مسافرت نمایندگان و فرستادگان سیاسی و بازرگانان و مبلغان…

ادامه مطلب

نقوش اقتباسی

همراه با این نام معمولا دو گروه از طرح‌های فرش مورد نظر بوده است: (1) نقوش قالی‌های قفقاز و ترکیه (2) برخی از نقوش گل فرنگ (گوبلنی). همان گونه که متعاقبا در مباحث بعدی خواهید دید و مقداری هم در…

ادامه مطلب

نقوش بته ای ( بته جقه )

در مورد این نقش دکتر سیروس پرهام در جلد اول از کتاب دستبافهای عشایری و روستایی فارس می نویسید : « بته یکی از رایج ترین نگاره های ایرانی است که از روزگار قدیم تقریباً در همهی انواع دستبافته ها…

ادامه مطلب

نقوش محرمات

در مورد نقش محرمات شاید بتوان گفت از قدیمی ترین نقشه های مورد استفاده در انواع منسوجات به ویژه فرش بافی ایران بوده است . علی حصوری در مورد این نقش می نویسد : « قبل از دوره مغول تنها…

ادامه مطلب

نقوش هراتی ( ماهی درهم )

در خصوص این نقش علی حصوری معتقد است : « هراتی از جمله ی نقوش ایرانی است که ریشه در تاریخ و ایران باستان دارد  بر اساس مطالعات انجام شده بر روی آثار موجود ، این نقش از اواخر دوره…

ادامه مطلب
Back To Top