فرش ۷۰۰ شانه تراکم  ۲۵۵۰ کاشان

فرش ۷۰۰ شانه تراکم ۲۵۵۰ را میتوان پرفروشترین فرش ماشینی نام برد. فرش ۷۰۰ شانه بخاطر ضخامت بالا نسبت به فرش های دیگر و قیمت بهتر نسبت به فرش های بافته شده کاشان از طرفدارهای زیادی برخوردار است.

قیمت  فرش ۷۰۰ شانه اورجینال با بالاترین کیفیت

 قیمت فرش ماشینی ۱۲ متری ۷۰۰ شانه                             ۱۲۹۵۰ تومان

قیمت فرش ۹ متری ۷۰۰ شانه                                             ۱۰۵۰۰ تومان

قیمت فرش ماشینی ۶ متری ۷۰۰ شانه                                ۶۴۵۰ تومان

البته در نظر داشته باشید قیمت فرش طرح ۷۰۰ شانه ۱۲ متری با قیمت فرش ۷۰۰ شانه تراکم ۲۵۵۰ ۱۲متری خیلی متفاوت و ارزانتر هست.

در زیر تعدادی از فرش های جدید ۷۰۰ شانه را ملاحظه میفرمایید:

فرش جدید ۷۰۰ شانه

فرش نقشه شهیاد سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح گیسو ۷۰۰ شانه کاشان

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش روژان رنگ فیلی روشن

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش وینتیج ۷۰۰ شانه فیلی نقشه رونا

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طلاکوب ۷۰۰ شانه ترنج دار فیلی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه افشان دودی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پرفروشترین فرش های ۷۰۰ شانه کاشان رو میتوانید در گالری زیر ببینید این طرح ها از مدل های پرفروش و پرطرفدار فرش ۷۰۰ شانه کاشان هست.

فرش ۷۰۰ شانه پرفروش کاشان

گالری فرش ۷۰۰ شانه تراکم ۲۵۵۰

در زیر میتوانید نمونه های تولید شده فرش ۷۰۰ شانه با تراکم ۲۵۵۰ را همراه قیمت تماشا کنید . البته فرش ۷۰۰ شانه گلبرجسته هم داخل این گالری هست

فرش ۷۰۰ شانه کاشان

فرش نقشه شهیاد سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح گیسو ۷۰۰ شانه کاشان

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش روژان رنگ فیلی روشن

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش وینتیج ۷۰۰ شانه فیلی نقشه رونا

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طلاکوب ۷۰۰ شانه ترنج دار فیلی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه افشان دودی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه طرح ویکتوریا دودی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه افشان فیلی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه نقشه تلما دودی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش افشان ۷۰۰شانه طرح قوچ سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰شانه طرح شیدا سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰شانه طرح نسترن آبی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه طرح حریر فیلی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه لوکس فیلی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه گل برجسته طرح رزیتا

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش جانان فیلی ۷۰۰ شانه کاشان

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه گل برجسته طرح دلاریس

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه باغ گل دودی گلبرجسته

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح تاج محل فیلی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح حریر سرمه ای ۷۰۰ شانه

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان طرح افشان گیلدا سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه چکاوک رنگ بندی جدید

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه کاشان طرح ارتمیس

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه افشان درباری ابی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه هالیدی رنگ بندی جدید

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه طرح ملینا سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه طرح چکاوک ابی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه طرح گیسوی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش روژان آبی ۷۰۰ شانه

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح شهیاد ۷۰۰ شانه

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح تلناز ۷۰۰ شانه

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش گل برجسته افشان کرم

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه طرح شهیاد آبی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح سوگند ۷۰۰ شانه آبی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه طرح ترنج

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه طرح سوگند

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

افشان ذغالی طلا کوب

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش افشان دودی طلایی ۷۰۰ شانه گل برجسته

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش افشان ذغالی ۷۰۰ شانه

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش گل برجسته ۷۰۰ شانه اصفهان

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش افشان طوسی ۷۰۰ شانه گل برجسته

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش گل برجسته ۷۰۰ شانه طرح افشان طوسی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش هالیدی رنگ آبی ۷۰۰ شانه

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش خشتی ۷۰۰ شانه نقشه فانوس رنگ سیلور

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش جدید رنگ دودی نقشه ونیز ۷۰۰ شانه

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه کاشان نقشه افشان جانان دودی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش دودی طلایی نقشه مایسا ۷۰۰ شانه

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش هالیدی ۷۰۰ شانه رنگ دودی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش افشان جدید طلاکوب ۷۰۰ شانه

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ترنج کاشان نقشه مایسا رنگ نقره ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش جدید ۷۰۰ شانه نقشه دلاریس

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش فانوس ۷۰۰ شانه رنگ دودی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش رنگ آبی ۷۰۰ شانه نقشه روژین

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه نقشه جدید گلاریس سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش افشان گلاریس رنگ فیلی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش جدید ۷۰۰ شانه مایسا سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طوسی طلایی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش افشان ۷۰۰ شانه نقشه جانان

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه افشان جانان سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه نقشه مایسا رنگ فیلی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش جدید ۷۰۰ شانه نقشه روژین

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش افشان ۷۰۰ شانه نقشه الماس سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه نقشه جدید اهورا

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش افشان ۷۰۰ شانه نقشه روژین

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح اریا مهر

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش افشان ۷۰۰ شانه نقشه الماس

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه نقشه کژال سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نقشه ۷۰۰ شانه طرح افشان دربار رنگ سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح افشان دربار ۷۰۰ شانه

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش كارينا ۷۰۰ شانه سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه هالیدی سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح چشمه فیلی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح چشمه فیلی (کپی)

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح چکاوک فیلی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش افشان ۷۰۰ شانه گلریز سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه هالیدی فیلی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه ناردون سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه کارینا فیلی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه افشان گیلدا سرمه ای ۷۰۰ شانه

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان نقشه شیما ۷۰۰ شانه گلبرجسته

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش هیوا فیلی ۷۰۰ شانه

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه افشان گیلدا فیلی ۷۰۰ شانه

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه باغ ملک سرمه ای ۷۰۰ شانه

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان طرح ساوش ۷۰۰ شانه گلبرجسته نقره ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان گلبرجسته آنیسا سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان میخک ۷۰۰ شانه گلبرجسته رنگ نقره ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح پیچک فیلی ۷۰۰ شانه

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان گلبرجسته رها کرم

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه نیلا فیلی ۷۰۰ شانه

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه لوکس لاکی ۷۰۰ شانه

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح افشان درباری سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه کژال فیلی ۷۰۰ شانه

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان گلبرجسته سپیدار کرم

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه بهار فیلی ۷۰۰ شانه

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان گلبرجسته میخک کرم

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان گلبرجسته رها سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح افشان گیلدا فیلی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه چکاوک سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح افشان شاهان فیلی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه کژال سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح افشان یاشار فیلی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه تاج محل سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح افشان گلریز فیلی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه مانا سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح هالیدی کرم

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح یاشار کرم

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه هیوا کاربنی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه الی سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح بهاران کرم

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح باغ ملک فیلی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه نیلا سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه یاشار سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح درباری کرم

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح آریا مهر فیلی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح افشان گلبرجسته

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح هیوا کرم

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان گلبرجسته مینا کرم

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان گلبرجسته صبا کرم

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان گلبرجسته روژا سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان گلبرجسته افشان شاهان

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح شهیاد فیلی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش گل برجسته ۷۰۰ شانه افشان گل رنگی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان افشان شاهان

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان پانیز سرمه ای ۷۰۰ شانه

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان-نقشه هیوا سرمه ای ۷۰۰ شانه

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح نیلا سرمه ای ۷۰۰ شانه

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه سپهر سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش باغ ارم ۷۰۰ شانه

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه سی رنگ سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه حوض نقره فیلی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه طرح مانا فیلی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه سلطنتی خورشید

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه افشان برجسته رز

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه رز افشان سرمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه ناردون نسکافه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه ماتیاس

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه شهیاد کرم

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه الی ترمه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه یاشار کرم

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه شهیاد کاربنی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه ناردون کاربنی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه درخشان نسکافه ای

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه ارتین کرم

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه خطیبی کرم

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه حوض نقره کرم

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان طرح پارادایس

فرش کاشان طرح باغ بهشت

فرش کاشان طرح باغ بهشت ابی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان طرح چهار غزال

فرش کاشان طرح اریکا کرم

فرش کاشان طرح تبریز

فرش کاشان طرح کشمیر

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه – طرح رویال

فرش کاشان طرح اتوسا

نقشه فاخر تولیدی فرش کاشان

فرش کاشان طرح عرشیا

فرش کاشان طرح جدید ابتین کرم

فرش کاشان طرح ارکیده

فرش کاشان طرح تیراژه

فرش کاشان طرح ماهور سرمه ای

فرش کاشان طرح روژان

فرش کاشان طرح رضوان

فرش کاشان طرح ماهی سلطنتی

فرش کاشان مدل دیانا

فرش کاشان طرح سلطان

فرش کاشان طرح۷۸۰۱

فرش کاشان طرح ملورین

فرش کاشان مدل بنیتا

فرش کاشان طرح هلن

فرش کاشان طرح الی سرمه ای