فرش ۷۰۰ شانه تراکم  ۲۵۵۰ کاشان

فرش ۷۰۰ شانه تراکم ۲۵۵۰ را میتوان پرفروشترین فرش ماشینی نام برد

فرش ۷۰۰ شانه بخاطر ضخامت بالا نسبت به فرش های دیگر و قیمت بهتر نسبت به فرش های بافته شده کاشان از طرفدارهای زیادی برخوردار است

در زیر تعدادی از فرش های جدید ۷۰۰ شانه را معرفی میکنیم

فرش جدید ۷۰۰ شانه

فرش وینتیج ۷۰۰ شانه فیلی نقشه رونا

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طلاکوب ۷۰۰ شانه ترنج دار فیلی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه افشان دودی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه طرح ویکتوریا دودی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه افشان فیلی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه نقشه تلما دودی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پرفروشترین فرش های ۷۰۰ شانه کاشان رو میتوانید در گالری زیر ببینید این طرح ها از مدل های پرفروش و پرطرفدار فرش ۷۰۰ شانه کاشان هست.

فرش ۷۰۰ شانه پرفروش کاشان

گالری فرش ۷۰۰ شانه تراکم ۲۵۵۰

در زیر میتوانید نمونه های تولید شده فرش ۷۰۰ شانه با تراکم ۲۵۵۰ را همراه قیمت تماشا کنید . البته فرش ۷۰۰ شانه گلبرجسته هم داخل این گالری هست

فرش ۷۰۰ شانه کاشان

فرش وینتیج ۷۰۰ شانه فیلی نقشه رونا

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طلاکوب ۷۰۰ شانه ترنج دار فیلی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه افشان دودی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه طرح ویکتوریا دودی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه افشان فیلی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه نقشه تلما دودی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش افشان ۷۰۰شانه طرح قوچ سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰شانه طرح شیدا سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰شانه طرح نسترن آبی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه طرح حریر فیلی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه لوکس فیلی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه گل برجسته طرح رزیتا

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش جانان فیلی ۷۰۰ شانه کاشان

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه گل برجسته طرح دلاریس

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه باغ گل دودی گلبرجسته

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح تاج محل فیلی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح حریر سرمه ای ۷۰۰ شانه

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان طرح افشان گیلدا سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه چکاوک رنگ بندی جدید

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه کاشان طرح ارتمیس

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه افشان درباری ابی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه هالیدی رنگ بندی جدید

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه طرح ملینا سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه طرح چکاوک ابی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه طرح گیسوی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش روژان آبی ۷۰۰ شانه

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح شهیاد ۷۰۰ شانه

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح تلناز ۷۰۰ شانه

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش گل برجسته افشان کرم

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه طرح شهیاد آبی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح سوگند ۷۰۰ شانه آبی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه طرح ترنج

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه طرح سوگند

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

افشان ذغالی طلا کوب

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش افشان دودی طلایی ۷۰۰ شانه گل برجسته

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش افشان ذغالی ۷۰۰ شانه

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش گل برجسته ۷۰۰ شانه اصفهان

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش افشان طوسی ۷۰۰ شانه گل برجسته

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش گل برجسته ۷۰۰ شانه طرح افشان طوسی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش هالیدی رنگ آبی ۷۰۰ شانه

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش خشتی ۷۰۰ شانه نقشه فانوس رنگ سیلور

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش جدید رنگ دودی نقشه ونیز ۷۰۰ شانه

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه کاشان نقشه افشان جانان دودی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش دودی طلایی نقشه مایسا ۷۰۰ شانه

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش هالیدی ۷۰۰ شانه رنگ دودی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش افشان جدید طلاکوب ۷۰۰ شانه

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ترنج کاشان نقشه مایسا رنگ نقره ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش جدید ۷۰۰ شانه نقشه دلاریس

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش فانوس ۷۰۰ شانه رنگ دودی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش رنگ آبی ۷۰۰ شانه نقشه روژین

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه نقشه جدید گلاریس سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش افشان گلاریس رنگ فیلی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش جدید ۷۰۰ شانه مایسا سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طوسی طلایی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش افشان ۷۰۰ شانه نقشه جانان

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه افشان جانان سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه نقشه مایسا رنگ فیلی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش جدید ۷۰۰ شانه نقشه روژین

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش افشان ۷۰۰ شانه نقشه الماس سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه نقشه جدید اهورا

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش افشان ۷۰۰ شانه نقشه روژین

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح اریا مهر

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش افشان ۷۰۰ شانه نقشه الماس

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه نقشه کژال سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

نقشه ۷۰۰ شانه طرح افشان دربار رنگ سرمه ای

۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح افشان دربار ۷۰۰ شانه

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش كارينا ۷۰۰ شانه سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه هالیدی سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح چشمه فیلی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح چشمه فیلی (کپی)

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح چکاوک فیلی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش افشان ۷۰۰ شانه گلریز سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه هالیدی فیلی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه ناردون سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش ۷۰۰ شانه کارینا فیلی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه افشان گیلدا سرمه ای ۷۰۰ شانه

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان نقشه شیما ۷۰۰ شانه گلبرجسته

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش هیوا فیلی ۷۰۰ شانه

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه افشان گیلدا فیلی ۷۰۰ شانه

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه باغ ملک سرمه ای ۷۰۰ شانه

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان طرح ساوش ۷۰۰ شانه گلبرجسته نقره ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان گلبرجسته آنیسا سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان میخک ۷۰۰ شانه گلبرجسته رنگ نقره ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح پیچک فیلی ۷۰۰ شانه

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان گلبرجسته رها کرم

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه نیلا فیلی ۷۰۰ شانه

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه لوکس لاکی ۷۰۰ شانه

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح افشان درباری سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه کژال فیلی ۷۰۰ شانه

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان گلبرجسته سپیدار کرم

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه بهار فیلی ۷۰۰ شانه

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان گلبرجسته میخک کرم

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان گلبرجسته رها سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح افشان گیلدا فیلی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه چکاوک سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح افشان شاهان فیلی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه کژال سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح افشان یاشار فیلی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه تاج محل سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح افشان گلریز فیلی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه مانا سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح هالیدی کرم

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح یاشار کرم

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه هیوا کاربنی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه الی سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح بهاران کرم

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح باغ ملک فیلی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه نیلا سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه یاشار سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه شهیاد سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح درباری کرم

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح آریا مهر فیلی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح افشان گلبرجسته

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح هیوا کرم

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان گلبرجسته مینا کرم

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان گلبرجسته صبا کرم

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان گلبرجسته روژا سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان گلبرجسته افشان شاهان

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح شهیاد فیلی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش گل برجسته ۷۰۰ شانه افشان گل رنگی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان افشان شاهان

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان پانیز سرمه ای ۷۰۰ شانه

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان-نقشه هیوا سرمه ای ۷۰۰ شانه

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح نیلا سرمه ای ۷۰۰ شانه

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه سپهر سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش باغ ارم ۷۰۰ شانه

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش نقشه سی رنگ سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه حوض نقره فیلی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه طرح مانا فیلی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه سلطنتی خورشید

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه افشان برجسته رز

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه رز افشان سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه ناردون نسکافه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه ماتیاس

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه شهیاد کرم

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه الی ترمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه یاشار کرم

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه شهیاد کاربنی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه ناردون کاربنی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه درخشان نسکافه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه ارتین کرم

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه خطیبی کرم

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه حوض نقره کرم

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان طرح پارادایس

فرش کاشان طرح باغ بهشت

فرش کاشان طرح باغ بهشت ابی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان طرح چهار غزال

فرش کاشان طرح اریکا کرم

فرش کاشان طرح تبریز

فرش کاشان طرح کشمیر

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه – طرح رویال

فرش کاشان طرح اتوسا

نقشه فاخر تولیدی فرش کاشان

فرش کاشان طرح عرشیا

فرش کاشان طرح جدید ابتین کرم

فرش کاشان طرح ارکیده

فرش کاشان طرح تیراژه

فرش کاشان طرح ماهور سرمه ای

فرش کاشان طرح روژان

فرش کاشان طرح رضوان

فرش کاشان طرح ماهی سلطنتی

فرش کاشان مدل دیانا

فرش کاشان طرح سلطان

فرش کاشان طرح۷۸۰۱

فرش کاشان طرح ملورین

فرش کاشان مدل بنیتا

فرش کاشان طرح هلن

فرش کاشان طرح الی سرمه ای

فرش کاشان نقشه شهرزاد سرمه ای

فرش کاشان نقشه خشتی

فرش کاشان نقشه گل افشان کرم

فرش کاشان نقشه کیمیا گردویی

فرش کاشان نقشه ستاره گردویی

فرش کاشان نقشه تندیس سرمه ای

فرش کاشان نقشه اهورا گردویی

فرش کاشان طرح پانیز سرمه ای

فرش کاشان طرح بهار سرمه ای

فرش کاشان طرح یلدا

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان طرح اسمان سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان طرح چیچک سرمه ای

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فرش کاشان طرح چیچک کرم

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان