فرش ۷۰۰ شانه تراکم  ۲۵۵۰ کاشان

فرش ۷۰۰ شانه تراکم ۲۵۵۰ را میتوان پرفروشترین فرش ماشینی نام برد

فرش ۷۰۰ شانه بخاطر ضخامت بالا نسبت به فرش های دیگر و قیمت بهتر نسبت به فرش های بافته شده کاشان از طرفدارهای زیادی برخوردار است

در زیر تعدادی از فرش های جدید ۷۰۰ شانه را معرفی میکنیم

فرش جدید ۷۰۰ شانه

فرش ۷۰۰ شانه هالیدی رنگ بندی جدید

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش ۷۰۰ شانه طرح ملینا سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش ۷۰۰ شانه طرح چکاوک ابی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش ۷۰۰ شانه طرح گیسوی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش روژان آبی ۷۰۰ شانه

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طرح شهیاد ۷۰۰ شانه

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

پرفروشترین فرش های ۷۰۰ شانه کاشان رو میتوانید در گالری زیر ببینید این طرح ها از مدل های پرفروش و پرطرفدار فرش ۷۰۰ شانه کاشان هست.

فرش ۷۰۰ شانه پرفروش کاشان

فرش ۷۰۰ شانه نقشه جدید گلاریس سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش نقشه کژال سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش جدید ۷۰۰ شانه نقشه روژین

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش نقشه چکاوک سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش نقشه افشان گیلدا فیلی ۷۰۰ شانه

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان میخک ۷۰۰ شانه گلبرجسته رنگ نقره ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش افشان ۷۰۰ شانه نقشه روژین

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش ۷۰۰ شانه نقشه کژال سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش ۷۰۰ شانه نقشه مایسا رنگ فیلی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

گالری فرش ۷۰۰ شانه تراکم ۲۵۵۰

در زیر میتوانید نمونه های تولید شده فرش ۷۰۰ شانه با تراکم ۲۵۵۰ را همراه قیمت تماشا کنید . البته فرش ۷۰۰ شانه گلبرجسته هم داخل این گالری هست

فرش ۷۰۰ شانه کاشان

فرش ۷۰۰ شانه هالیدی رنگ بندی جدید

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش ۷۰۰ شانه طرح ملینا سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش ۷۰۰ شانه طرح چکاوک ابی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش ۷۰۰ شانه طرح گیسوی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش روژان آبی ۷۰۰ شانه

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طرح شهیاد ۷۰۰ شانه

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طرح تلناز ۷۰۰ شانه

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش گل برجسته افشان کرم

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش ۷۰۰ شانه طرح شهیاد آبی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طرح سوگند ۷۰۰ شانه آبی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش ۷۰۰ شانه طرح ترنج

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش ۷۰۰ شانه طرح سوگند

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

افشان ذغالی طلا کوب

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش افشان دودی طلایی ۷۰۰ شانه گل برجسته

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش افشان ذغالی ۷۰۰ شانه

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش گل برجسته ۷۰۰ شانه اصفهان

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش افشان طوسی ۷۰۰ شانه گل برجسته

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش گل برجسته ۷۰۰ شانه طرح افشان طوسی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش هالیدی رنگ آبی ۷۰۰ شانه

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش خشتی ۷۰۰ شانه نقشه فانوس رنگ سیلور

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش جدید رنگ دودی نقشه ونیز ۷۰۰ شانه

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش ۷۰۰ شانه کاشان نقشه افشان جانان دودی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش دودی طلایی نقشه مایسا ۷۰۰ شانه

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش هالیدی ۷۰۰ شانه رنگ دودی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش افشان جدید طلاکوب ۷۰۰ شانه

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش ترنج کاشان نقشه مایسا رنگ نقره ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش جدید ۷۰۰ شانه نقشه دلاریس

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش فانوس ۷۰۰ شانه رنگ دودی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش رنگ آبی ۷۰۰ شانه نقشه روژین

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش ۷۰۰ شانه نقشه جدید گلاریس سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طرح افشان طوسی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش افشان گلاریس رنگ فیلی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش جدید ۷۰۰ شانه مایسا سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طوسی طلایی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش افشان ۷۰۰ شانه نقشه جانان

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش ۷۰۰ شانه افشان جانان سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش ۷۰۰ شانه نقشه مایسا رنگ فیلی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش جدید ۷۰۰ شانه نقشه روژین

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش افشان ۷۰۰ شانه نقشه الماس سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش ۷۰۰ شانه نقشه جدید اهورا

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش افشان ۷۰۰ شانه نقشه روژین

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طرح اریا مهر

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش افشان ۷۰۰ شانه نقشه الماس

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش ۷۰۰ شانه نقشه کژال سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

نقشه ۷۰۰ شانه طرح افشان دربار رنگ سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طرح افشان دربار ۷۰۰ شانه

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش كارينا ۷۰۰ شانه سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش نقشه هالیدی سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طرح چشمه فیلی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طرح چشمه فیلی (کپی)

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طرح چکاوک فیلی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش افشان ۷۰۰ شانه گلریز سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه هالیدی فیلی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه ناردون سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش ۷۰۰ شانه کارینا فیلی

تومان 3,100,000تومان 6,000,000

فرش نقشه افشان گیلدا سرمه ای ۷۰۰ شانه

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان نقشه شیما ۷۰۰ شانه گلبرجسته

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش هیوا فیلی ۷۰۰ شانه

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش نقشه افشان گیلدا فیلی ۷۰۰ شانه

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش نقشه باغ ملک سرمه ای ۷۰۰ شانه

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان طرح ساوش ۷۰۰ شانه گلبرجسته نقره ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان گلبرجسته آنیسا سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان میخک ۷۰۰ شانه گلبرجسته رنگ نقره ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طرح پیچک فیلی ۷۰۰ شانه

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان گلبرجسته رها کرم

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش نقشه نیلا فیلی ۷۰۰ شانه

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش نقشه لوکس لاکی ۷۰۰ شانه

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طرح افشان درباری سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش نقشه کژال فیلی ۷۰۰ شانه

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان گلبرجسته سپیدار کرم

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش نقشه بهار فیلی ۷۰۰ شانه

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان گلبرجسته میخک کرم

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان گلبرجسته رها سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طرح افشان گیلدا فیلی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش نقشه چکاوک سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طرح افشان شاهان فیلی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش نقشه کژال سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طرح افشان یاشار فیلی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش نقشه تاج محل سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طرح افشان گلریز فیلی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش نقشه مانا سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طرح هالیدی کرم

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طرح یاشار کرم

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه هیوا کاربنی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش نقشه الی سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طرح بهاران کرم

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طرح باغ ملک فیلی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش نقشه نیلا سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش نقشه یاشار سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش نقشه شهیاد سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طرح درباری کرم

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طرح آریا مهر فیلی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طرح افشان گلبرجسته

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طرح هیوا کرم

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان گلبرجسته مینا کرم

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان گلبرجسته صبا کرم

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان گلبرجسته روژا سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان گلبرجسته افشان شاهان

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طرح شهیاد فیلی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش گل برجسته ۷۰۰ شانه افشان گل رنگی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان افشان شاهان

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان پانیز سرمه ای ۷۰۰ شانه

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان-نقشه هیوا سرمه ای ۷۰۰ شانه

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش طرح نیلا سرمه ای ۷۰۰ شانه

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش نقشه سپهر سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش باغ ارم ۷۰۰ شانه

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش نقشه سی رنگ سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه حوض نقره فیلی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه طرح مانا فیلی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه سلطنتی خورشید

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه افشان برجسته رز

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه رز افشان سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه ناردون نسکافه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه ماتیاس

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه شهیاد کرم

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه الی ترمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه یاشار کرم

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه شهیاد کاربنی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه ناردون کاربنی

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه درخشان نسکافه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه ارتین کرم

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه خطیبی کرم

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه نقشه حوض نقره کرم

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان طرح پارادایس

فرش کاشان طرح باغ بهشت

فرش کاشان طرح باغ بهشت ابی

تومان 3,950,000

فرش کاشان طرح چهار غزال

فرش کاشان طرح اریکا کرم

فرش کاشان طرح تبریز

فرش کاشان طرح کشمیر

فرش کاشان – ۷۰۰ شانه – طرح رویال

فرش کاشان طرح اتوسا

نقشه فاخر تولیدی فرش کاشان

فرش کاشان طرح عرشیا

فرش کاشان طرح جدید ابتین کرم

فرش کاشان طرح ارکیده

فرش کاشان طرح تیراژه

فرش کاشان طرح ماهور سرمه ای

فرش کاشان طرح روژان

فرش کاشان طرح رضوان

فرش کاشان طرح ماهی سلطنتی

فرش کاشان مدل دیانا

فرش کاشان طرح سلطان

فرش کاشان طرح۷۸۰۱

فرش کاشان طرح ملورین

فرش کاشان مدل بنیتا

فرش کاشان طرح هلن

فرش کاشان طرح الی سرمه ای

فرش کاشان نقشه شهرزاد سرمه ای

فرش کاشان نقشه خشتی

فرش کاشان نقشه گل افشان کرم

فرش کاشان نقشه کیمیا گردویی

فرش کاشان نقشه ستاره گردویی

فرش کاشان نقشه تندیس سرمه ای

فرش کاشان نقشه اهورا گردویی

فرش کاشان طرح پانیز سرمه ای

فرش کاشان طرح بهار سرمه ای

فرش کاشان طرح یلدا

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان طرح اسمان سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان طرح چیچک سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان طرح چیچک کرم

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان طرح چیچیک

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان طرح پارادایس سرمه ای

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان ۷۰۰ شانه طرح فاخر

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش ۷۰۰ شانه طرح ابتین

تومان 4,750,000تومان 9,500,000

فرش کاشان طرح گلستان

توضیحات درباره فرش ۷۰۰ شانه کاشان

 

از تاریخچه،ویژگی،انواع،طرح و قیمت فرش ۷۰۰ شانه کاشان چه می دانید؟

تاریخچه فرش ۷۰۰  شانه

فرش ۷۰۰ شانه با دستگاه های مختلفی تولید میشود و دستگاه hcp  در زمان ابتدای تولید این فرش ریزبافت بسیاری از خریداران با فرش های ۵۰۰ شانه اشنایی بیشتری داشتند و خوبی یک فرش ها رو با ضخامت و به اصطلاح خودشان فرش های کلفت میشناختند .الان بیشترین ضخامت تولیدات فرش ماشینی مربوط به فرش ۷۰۰ شانه میباشد بطوری که فرش سجاده ای را هم به دلیل کیفیت از فرش ۷۰۰ شانه استفاده میکنند

فرش ۷۰۰ شانه با استفاده از نخ ۱۸ سه لا که بسیار نرم و لطیف بود بسیاری از باورهای خریداران فرش را بهم ریخت. خریداری که یک فرش خوب را با ضخامت بالا میسنجید به یکباره با فرشی لطیف و نرم برخورد کرد انتخاب بین فرش ضخیم و فرش نرم و زیبا در ابتدا بسیار دشوار بود که با اشنایی فروشنده های فرش با برتری فرش ۷۰۰ شانه کم کم این محصول   طرفداران زیادی را با خود همراه کرد.

فرش ۷۰۰ شانه تراکم ۱۵۰۰ اولین فرش های تولید شده فرش ۷۰۰ شانه در بازار بود که به مرور و با پیشرفت دستگاه و طراحی نقشه های زیبا تراکم ها بیشتر و بیشتر میشد ،فرش ۷۰۰ شانه تراکم ۲۱۰۰ ، فرش ۷۰۰ شانه تراکم ۲۲۵۰ ،فرش ۷۰۰ شانه تراکم ۲۵۵۰ و در اخر فرش ۷۰۰ شانه تراکم ۳۰۰۰ بود که روانه بازار شد.

تراکم فرش در قیمت فرش بسیار پر اهمیت هست با پایین بودن تراکم تعداد نخ استفاده شده در فرش کاهش پیدا میکند که باعث کاهش هزینه تولید میشود

فرش ۷۰۰ شانه تراکم ۲۵۵۰ اورجینال و استاندارد ترین فرش ۷۰۰ شانه

فرش ۷۰۰ شانه همانطور که در بالا متذکر شدیم با تراکم های مختلفی تولید میشود ولی بهترین تراکم و استاندارد ترین تراکم در فرش ۷۰۰ شانه تراکم ۲۵۵۰ هست که بسیاری از کارخانه های تولید فرش از این تراکم استفاده میکنند.

فرش ۷۰۰ شانه تراکم ۳۰۰۰ یا تراکم ۲۵۵۰  کدام بهتر است ؟

فرش ۷۰۰ شانه با تراکم ۲۵۵۰ شناخته شده است و بهترین تراکم برای این نوع بافت تراکم ۲۵۵۰ هست البته کارخانه های هستند که اقدام به تولید فرش ۷۰۰ شانه با تراکم ۳۰۰۰ میکنند که پیشنهاد ما تراکم استاندارد ۲۵۵۰ میباشد

قیمت فرش ۷۰۰ شانه

فرش ۷۰۰ شانه همانطور که با تراکم های مختلف بافت میشود قیمت های متفاوتی هم دارند . با بالا رفتن تراکم قیمت فرش ۷۰۰ شانه نیز افزایش پیدا میکند . فرش ۷۰۰ شانه از محصولات خاصی در فرش هست که با تراکم های مختلف تولید میشود بخاطر همین قیمت های مختلفی در بازار بابت این نوع محصول ارائه میشود

برای مثال فرش ۷۰۰ شانه تراکم ۱۵۰۰ قیمتی تقریبا ۳۰% پایین تر از فرش ۷۰۰ شانه با تراکم ۲۵۵۰ دارد یا فرش ۷۰۰ شانه تراکم ۲۲۵۰ مبلغی در حدود ۱۵% پایین تر از نوع استاندارد ان دارد

قیمت فرش ۷۰۰ شانه بر مبنای قیمت ۱۲محاسبه میشود یعنی قیمت فرش ۱۲متری ۷۰۰ شانه بعنوان مبنا و دیگر متراژ ها نسبت به متراژ ان تغییر میکنید برای مثال قیمت فرش ۹متری ۷۰۰ شانه سه چهارم قیمت ۱۲متری میباشد و قیمت ۶متری ۷۰۰ شانه نصف قیمت ۱۲متری

در مجموع اگر بخواهیم به تاریخچه فرش کاشان و انواع آن اعم از فرش های ۵۰۰،۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ شانه کاشان به خصوص فرش ۷۰۰ شانه کاشان عبوری گذرا داشته باشیم،می توانیم این چنین بگوییم که در ایران در دوران صفویه که جزئی از تاریخ ایران بوده است تولید فرش به خصوص فرش کاشان در اوج خود بود و به صورت جدی دنبال شد.در همین حال و هوا استادان فهیم و فاخر که بافنده این فرش ها بودند،انواع گوناگونی را از فرش کاشان تولید کردند که از جمله آن می توان به فرش ۷۰۰ شانه کاشان اشاره نمود.

ویژگی های فوق العاده فرش ۷۰۰ شانه کاشان

فرش ۷۰۰ شانه کاشان(واقعی)

دارای تراکم عرضی یا شانه فرش ۷۰۰ گره می باشد

تراکم این فرش اغلب ۳۰۰۰ و ۲۱۰۰ و ۲۵۵۰ گره می باشد؛ که البته ۲۵۵۰ گره آن مشهور تر است

دو نوع هشت رنگ و ده رنگ دارد که اختلاف آن چنانی از لحاظ قیمت ندارند

ترجیحا با دستگاه HCPX2 بافته شده باشد اما خوب با دستگاه های دیگر هم بافته میشود

فرش ۷۰۰ شانه کاشان(تبدیلی)

توسط دستگاه های ۵۰۰ شانه بافته می شود

تراکم طولی آن ها ۱۵۰۰ گره است

اکثرا به صورت هفت رنگ در بازار عرضه می شوند

همچنین قیمت آن به نسبت فرش های اصل ۷۰۰ شانه بسیار پایین تر است

طرح های فرش کاشان

 

تنوع طرح هایی که کارخانه فرش کاشان بافنده آن هاست بسیار زیاد بوده و اسم های ایرانی این طرح ها که توسط استادان نامی ایرانی انتخاب شده،حس آرامبخشی را به یک ایرانی می دهد چون تمام اسامی این فرش ها اسامی ایرانی الاصل می باشد.

 

فرش ۷۰۰ شانه کاشان  به خاطر قیمت مناسب و تنوع بسیار زیاد آن(در طرح ها و رنگ ها )بیشتر از انواع دیگر فرش کاشان مورد توجه قرار می گیرد.

 

قیمت فرش ۷۰۰ شانه  کارخانه فرش کاشان در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

 

قیمت فرش ۷۰۰ شانه مناسب ترین و ارزان قیمت ترین فرش ماشینی بافته شده با نخ ۱۰۰% اکرولیک هست

 

میتوان از فرش ۷۰۰ شانه را بهترین فرش با قیمت مناسب نام برد

 

قیمت فرش ۱۲متری ۷۰۰ شانه ۶۵۰۰.۰۰۰ تومان میباشد

 

قیمت فرش ۹متری ۷۰۰ شانه ۵۰۵۰.۰۰۰ تومان میباشد

 

قیمت فرش ۶متری ۷۰۰ شانه ۳۲۵۰.۰۰۰ تومان میباشد

 

شما می توانید فرش های کاشان را به دو صورت غیرحضوری و حضوری خریداری کرده و به خاطر اینکه خرید غیر حضوری آسان تری داشته باشید،می توانید در فروشگاه اینترنتی فرش کاشان از قیمت ها نام طرح ها و همچنین عکس فرش ها را ببینید و همان جا بی درنگ خرید خود را انجام دهید.

قیمت فرش طرح ۷۰۰ شانه ۱۲ متری

 

فرش طرح ۷۰۰ شانه با فرش ۷۰۰ شانه تفاوت قیمت بالای دارد بهمین خاطر بسیاری از خریداران بدون در نظر رفتن این تفاوت فکر میکنند فرش مورد نظر خود را با قیمت پایین تر پیدا کرده اند قیمت فرش طرح ۷۰۰ شانه ۱۲ متری با قیمت فرش ۵۰۰ شانه در یک ردیف قیمت قرار دارد و باید یک قیمت باشند در اصل فر طرح ۷۰۰ شانه همان فرش ۵۰۰ شانه میباشد که به عنوان طرح و مشابه ۷۰۰ شانه بفروش میرسد .

در نظر داشته باشید که با اطلاعات کم نمیتوانید در بازار پر تلاطم این روز ها فرش با کیفیت خریدارای کنید بهترین کار برای خرید فرش خرید مستقیم فرش از کارخانه میباشد که با خیال راحت کیفیت خوب را به قیمت خوب خریداری کنید