فرش سجاده ای کاشان بهتره یا مشهد؟

فرش سجاده ای توسط شرکت ها و کارخانه های مختلفی تولید میشود که میتوان فرش سجاده ای مشهد و سجاده ای کاشان را از معروفترین انها نام برد ؟

فرق بین  شرکت ها علاوه بر کیفیت، خدماتی هست که به خریدارن ارئه میکنند کارخانه فرش کوروش با انجام نصب فرش های سجاده ای توسط گروه حرفه ای ، انجام طراحی اختصاصی ، تنوع بالای فرش ها ،بافت با متراژ ها و اندازه های سفارشی  تفاوت اصلی بین فرش سجاده مشهد و فرش سجاده کاشان هست