قیمت فرش سجاده ای در کارخانه چقدر هست؟

قیمت فرش سجاده ای در کارخانه کاشان نسبت به فروشگاه ها تفاوت ۲۰% دارد .البته   قیمت ها به عوامل  مختلفی بستگی دارد    که میتوان نخ مصرفی  تراکم بافت و شانه را مهمترین گزینه های ان در نظر گرفت