نحوه سفارش فرش سجاده ای

برای سفارش فرش سجاده در ابتدا از مقدار مورد نیاز خود باید اطمینان پیدا کرد . مساحت مسجد و یا نمازخانه را در ابتدا محاسبه می کنند و معمولا نسبت به اندازه مسجد مقداری بیشتر فرش سفارش می دهند . این میزان اضافه را مشاوران فرش سجاده ای کاشان کاملا راهنمایی می کنند . باید توجه داشته باشید که در مساجدی که قبله آن زاویه داشته باشد یعنی اینکه فرش سجاده ای باید به صورت کج در مسجد پهن بشود درصد فرش اضافه بیشتر می شود.

برای سفارش بعد از مشخص نمودن طرح و شانه و تراکم و اطلاع دقیق از متراژ مورد نیاز ، برای ثبت سفارش مقداری بیعانه پرداخت می شود و سفارش بافت وارد خط تولید می شود. بعد از تولید سفارش به محل نصب ارسال می شود. در صورت نیاز به نصاب ، کارخانه فرش کاشان نصاب نیز به همراه فرش ها ارسال می کند . و بعد از تحویل فرش اقدام به تسویه فرش می نمایید.

طبیعتا ارسال و نصب هزینه جداگانه ای دارد که نسبت به محل ارسال و میزان سفارش بسیار متفاوت است.

این نکته هم باید گفته شود که طرح و مدل فرش و رنگ فرش سجاده ای هیچ تاثیری بر روی قیمت فرش سجاده ای ندارد. برای مثال مدل فرش سجاده ای و یا فرش محرابی اگر باشد و یا اینکه رنگ آبی و یا قرمز بودن فرش بر روی قیمت هیچ تاثیری ندارد.