مطالبی درباره فرش

سه دسته رنگبندی فرش

سه دسته رنگبندی فرش( فرش ترکیه )

۱-  غالب قاليچه هاي غرب تركيه آبي و قرمز هستند و رنگ هاي بژ و زرد نقش دوم را ايفا
مي كنند. شرق تركيه از رنگ هاي  بنفش و نخودي استفاده مي كنند و داراي زمينه تيره تري نيز مي باشند. قهوه اي و قرمز و آبي كم استفاده مي كنند. البته لازم به ذكر است كه رنگ سفيد نيز در قالي هاي شرق تركيه نيز استفاده مي شود. در ناحيه مركزي بيشتر از رنگ زرد و پرتقالي و بنفش استفاده مي كنند.

واحدهاي توليدي: واحدهاي توليدي در تركيه مشابه ايران است. با اين تفاوت كه در آن واحدهاي توليدي متمركزي در نتيجه سرمايه گذاري خارجي به وجود آمده است.

فرشهاي تركيه را مي توان به سه دسته فرش هاي شهري، روستائي و فرش هاي مناطق تقسيم كرد.

فرش هاي روستايي: قوينه و لاديك فرش روستايي مي بافتند.

از نظر درجه بندي فرش تركيه: ۱- فرشهايي كه تحت نظر قفقاز هستند.  ۲- فرش هايي كه تحت تاثير تركمن ها هستند  ۳- فرش هايي كه تحت تاثير منطقه كردنشين هستند.

گره:  ۱- گره تركي كه براي بافت فرش هاي مرغوب از گره تركي استفاده مي شود.

۲- گره فارسي: هركه، سيواس و اسپارتا

ابعاد: طول و عرض   ۹۰×۶۰   –   ۱۳۵×۹۰   –   ۲۰۰×۷۰  –   ۱۸۰×۱۲۰   –   ۲۳۰×۱۱۰  –  ۲۳۰×۱۵۰  –  ۲۰۰×۳۰۰ .

چند ويژگي فرش تركيه:  ۱- استفاده كمتر از ابريشم و بيشتر از چله هاي پشمي ۲- فرشها بيشتر روپود است و شل بافته مي شود. ۳- فرش هاي بزرگ كمتر مي بافند و بيشتر بصورت ابعاد كوچك است. ۴- تنوع زياد در نقوش هندسي و اين باعث شده كه فرش تركيه از فرش ايران غني تر دانسته شود ۵- ورود رنگ هاي شيميايي روي فرش تركيه نيز تاثير گذاشته اما با تبليغات زيادي كه داشتند در مورد رنگ هاي گياهي سبب رونق دوباره آنها شد. و به دليل آموزشها و سازماندهي خوب و مقابل حمايت كشورهاي مقابل كه ارتباط سياسي خوبي با تركيه دارند سبب شده كه بازار فرش تركيه رونق بيشتري داشته باشد.

ويژگي هاي عمومي فرش هاي تركيه: استفاده از پود قرمز رنگ به جز فرش هايي با رنگ زمينه كرم يا خاكستري طبيعي.

۲- تنوع زياد طرحهاي محرابي ۳- به كار گيري نشانه هاي اين مسيح، مثل صليب در حاشيه فرش كه نشانه ارمني بودن بافنده است.

اقتصاد تركيه: تركيه جز كشورهاي قديمي صادركننده فرش در جهان محسوب مي شود. البته هنوز سهم اين كشور در بازارهاي جهاني از برخي صادركنندگان جديدالظهور كمتر است. ولي همانطور كه قبلا گفته شد به دليل حمايت كشورهايي كه تركيه ارتباط سياسي خوبي با آنها داردبازار فرش تركيه رونق بيشتري دارد.

جايگاه فرش در اقتصاد مردم تركيه: در شهر لاديك بعد از دامداري و كشاورزي به توليد فرش
مي پردازند ازمير يكي از شهرهايي است كه در توليد فرش براي غرب مشهور است. كينا و لاديك قديمي ترين شهرهايي هستند كه در آن توليدات فرش انجام مي شود.

 

منابع و مراجع:

  • جغرافیای فرش دستبافت / واعظی، حمیده
  • ترجمه Great carpet or the world
  • آشنایی با طرح های فرش ایران و جهان(۲) / صوراسرافیل، شیرین
  • بررسی قالی های محرابی ترکیه / محقق خانم حضرتی
  • پژوهش در فرش / ژوله، تورج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *