فرش ۱۰۰۰ شانه کاشان ریز بافت ترین فرش ماشینی ایران ۱۰۰۰ شانه تراکم ۳۰۰۰ با نخ ۳۰ ترک ۱۰ رنگ واقعی با طرح و نقش متفاوت در شرکت فرش کاشان -برای دریافت قیمت فرش ۱۰۰۰ شانه کاشان با شرکت تماس بگیرید