مطالبی درباره فرش

قدمت رنگريزي

با توجه به موارد تاريخي ، قدمت رنگريزي با صنعت نساجي يكسان است و مطابق با اسناد نوشته شده تاريخ بشري است . دقيقاً در اين رابطه ميل سازنده بشري در جهت پوشاندن خود از نامساعدي آب و خوا منجر به نتايج هنري مي شود . از اسطوره شناسي يونان ما در مي يابيم كه اردني ، خداي زن تا بنده دفتر اديون رنگرز پشم بود كه هنر رنگرزي را به ديگران نشان داد . شايد قديمي ترين گزارشات در رابطه با دوران صنعت ملل باستان آنهايي باشند كه در طبقات تاريخي چين بدشت مي آيند ؛ از طريق اين گزارشات مابه نوع رنگرزي ابريشم در ۲۶۰۰ سال قبل از ميلاد پي مي بريم . مواد رنگي استفاده شده از گياهان مختلف بدست مي آمدند . رنگرزي و صنعت مربوط به آن ، از خيلي پيش ها كاربرد داشته اند و اين استعمال توسط ايالت هاي هند شرقي بود ] هندوهاي باستان با تعداد بيشماري از مواد رنگي گياهي آشنا بودند ، با وجود اين ما از اصل و ويژگيهاي اين مواد چيزي متوجه نمي شويم و يا اينكه خيلي كم متوجه مي شويم . حتي براي رنگهاي اصلي در حال حاضر در هند به كار گرفته مي شوند مطالعات كمي صورت گرفته شده است . عمل رنگرزي كه بوسيله خمره تخمير انجام مي شد به نظر مي آيد كه منشاء آن در هند باشد . [ در مورد  مواد نگ اميزي بكار گرفته شد . توسط مردم باستان در رنگرزي مي توان گفت كه اين مواد  همگي از مواد معدني و گياهي مي باشند .

در لن زمان رنگرز به جنگل و گياهاني را كه ويژگي رنگرزي داشتند را جمع آوري كرد . و با جوشاندن انها در اب مواد رنگيشان را استخراج كرد . و اين مايع جوشانده را به صورت حمام رنگ به كار گرفت  . استفاده از دندانه ها ( موادي كه رنگ را ثابت و پايانگه مي دارند ) نيز براي اكثريت مواد رنگي گياهي شناخته شده اند . در حقيقت نشان دادهنده است كه با استفاده از دندانه هاي فلزهاي مختلف رنگدانه هاي مختلفي ايجاد مي شود . رنگ نيلي از زمان هاي خيلي قدمي و به طور گسترده كار برد داشته است . مخصوصاً در كشورهاي آسيايي كه اين مخصوص توليد رنگهاي آبي مي باشد . ] يك لباس رنگ شده يا رنگ نيلي در ۳۵۰۰ سال بعد از ميلاد مسيح يافت شده است و تحقيقات مربوطه نشان داده است كه مصريها از اين نوع رنگ ۲۵۰۰ سال قبل از ميلاد استفاده مي كردند . [ رنگ قرمز از استخراج مواد و ديگر محصولات گياهي براي رنگرزي رنگ زرد به كار مي رفتند . در تاريخ اروپا فينيقيه اي ها ظاهراً در مهارت رنگرزي مشهورترين بودند و پارچه هاي رنگي زيباي آنها سوژة تجارت گسترده آنها با ديگر ملت ها بود . رنگيزة ارغواني معروف كه منشأ آن  فينيقيه اي ها است و ارزش بالا و زيباي آن بعنوان نشان سلطنتي تلقي شده است . ] كاژيره براي رنگ كردن ابريشم براق توسط مصريها به كار مي رفت . يوناني هاهم از آن بعنوان رنگ درباري استفاده مي كردند و حتي در ايرلند باستان ( قرن هفدهم ) شنل پادشاهي با آن رنگ مي شد . اين ماده در قديم بعنوان  ميوه بدون دانه رنگيزه اي شناخته شده بود و به نظر مي آمد كه يك محصول گياهي باشد . اين رنگيزه تا قبل از ميلاد يهود براي مصريها شناخته شده بود و گفته مي شود كه توسط فينيقيه اي ها كشف شده است . يهوديان آن را تولد مي خواندند و مصريها آنها رنگ كرمي مي خواندند . در فارس اين رنگ حتي بعد از رنگيزه  ارغواني كاربرد بيشتري داشت .( كه رنگ قرمز روشن از رنگيزه هاي گياهي توليد مي شد .)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *