وبلاگ 3

ويژگيهای پشم مصرفی در قاليبافي

اگرچه پشم در محدوده وسيعی از نظر مصرف قرار ميگيرد ولی ويژگيهای خاصی در همه موارد مصرف مورد توجه است از جمله ظرافت ، طول ، قابليت ارتجاعي ، راندمان ، جعد،درخشندگی و رنگ .

بهترين نوع پشم ظريف به وسيله گوسفندان مرينوس كه دارای ظرافت ۹/۲۴ تا ۵/۲۳ ميكرون و بالاتر مي باشند توليد مي گردد. پشم های باظرافت متوسط (۴/۲۶ – ۲۵ ميكرون ) و پايين تر (۳۶- ۲۵ ميكرون ) معمولا به وسيله آميخته های مرينوس با گوسفندان گوشتی و يا بعضی از نژادهاي انگليسی توليد مي گردند. پشم قالی دارای قطر بين ۳/۳۴ – ۷/۲۳ ميكرون بوده ، توسط گوسفندان غير اصلاح شده بومی توليد مي شود. معمولا الياف بلند و نازك پشمی كه قطر آنها درطول يكسان باشند از بهترين نوع پشم شمرده مي شود. پشم نقاط مختلف بدن گوسفندان از نظرقطر و بلندی الياف متفاوت مي باشد و معمولا در چيدن و دسته بندی پشم مخصوصاً برای تهيه خامه قالی بايد توجه داشت تا پشمهای نقاط مختلف با هم مخلوط نگردد.

جنس خامه كه به عنوان گره قالی به كار مي رود بايد از پشم خالص و نو باشد و از كاربرد پشم دباغی و پشم كهنه و الياف مصنوعی و يا ساير الياف نامرغوب در آن خودداری شود.

ميانگين طول الياف برای نمره های مختلف بايد حداقل ۵ سانتيمتر باشد و مقدار الياف كوتاه تر از ۵ سانتيمتر در آن نبايد از ۵ درصد تجاوز نمايد. قطر الياف بايد حداقل ۲۰ ميكرون باشد. همچنين ثبات رنگ در برابر شستشو حداقل ۴ – ۳ و در برابر حلالهای آلی نيز حداقل ۴ -۳ و در برابر مالش حداقل ۴ باشد. چربی و روغن الياف پشم نبايد بيش از ۵/۱ درصد و موادناخالص گياهی حداكثر يك درصد باشد.

 

درجة مرغوبيت الياف پشم مصرفی در فرش دستبافت

۱- قطر الياف كمتر از ۳۰ ميكرون درجه يك

۲- قطر الياف بين ۳۵ – ۳۰ ميكرون درجه دو

۳- قطر الياف تا ۴۰ ميكرون درجه سه

تذكر: طول الياف هر اندازه بلندتر باشد (از ۵/۷ سانتيمتر به بالا) مرغوب تر است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *