فرش 1200 شانه یعنی چی؟

فرش 1200 شانه چیست ؟ اصولا به تعداد ريشه یا اصطلاحا گره رنگ در يك مترعرض فرش شانه فرش گفته میشود . یه عنوان مثال اگر به شما گفته شود که...

ادامه خواندن