فرش ارزان قیمت ضمانت دارد؟

فرش های ارزان قیمت ۲مدل تولید میشود که در بالا توضیح داده شد .

ضمانت سالم بودن در هر دو مدل وجود دارد ولی ضمانت عمر و گارانتی برای فرش های ۷۰۰ شانه ارزان قیمت فقط لحاظ میشود