فرش هیوا رنگ سرمه ای هم دارد؟

بله فرش هیوا همه رنگی تولید میشود رنگ سرمه ای و فیلی پرفروش ترین رنگ تولید فرش هیوا هست