فروش فرش سجاده ای در تهران وجود دارد؟

کارخانه تولید فرش سجاده ای در کاشان هست ولی مشتریانی که امکان مراجعه حضوری در کاشان یا خرید غیر حضوری را ندارد امکان خرید حضوری فرش در نمایشگاه تهران  وجود دارد