فرش

فرش تویسرکان شهری کوچک با زیبایی دل انگیز و چشم نواز، واقع در دره ای که از یک سو به کوه های الوند و از سوی دیگر به کوههای پیشکوه از ...

ادامه خواندن

فرش

فرش ملایر (نام پیشین آن دولت آباد بوده) ملایر در جنوب استان همدان واقع است و از مشرق به اراک محدود می باشد. مورخان در مورد وجه تسمیه...

ادامه خواندن