طرح فرش ایران مشهور به نام شهرها و مکانها

طرح فرش ایران مشهور به نام شهرها و مکانها

 

۱- طرح اردبیل: این طرح از مشخصه های فرشهای بافت آذربایجان بویژه شهرستان اردبیل برخوردار است.

۲- طرح اصفهان : باغهای پر گل و گیاه خطوط اسلیمی ساده یا دهان اژدری ، گلهایی که با شاخ و برگهای خزنده به هم پیوسته‌اند حاشیه پهن بانوارهای طرفین باریک گلهای شاه عباسی و پراکنده در سراسر متن از خصوصیات فرش اصفهان است.

۳- طرح افغانی: از طرحهای رایج در ایلات ترکمن در شمال خراسان است.

۴- طرح بیجار: این طرح از مشخصه‌های فرشهای کردستان بویژه شهرستان بیجار محسوب گشته و از شهرت جهانی برخوردار است نقوش این طرح هندسی بوده و به صورت ذهنی بافته می‌شود.

۵- طرح بیرجندی: هنر و صنعت قالیبافی در بیرجند بویژه در حوزه‌های درخش و مورد سابقه دیرینه‌ای دارد طرح و نقشه قالی به وسیله هنرمندان محلی و به سبکی خاص تهیه و بافته می‌شود نقشمایه‌های این طرحها اغلب ریزه ماهی،‌ بوته جق و طرح عمومی لچک ترنج بیرجندی می‌باشد.

۶- طرح جوشقان : نقش قالیهای این منطقه هندسی و نقشمایه‌های آن به شکل مثلث ، لوزی و مربع می‌باشد که با دسته گل و بوته‌های گل یا درخت بید مجنون تزیین یافته است.

۷- طرح ختایی: برخی از پژوهشگران معتقدند که این طرح در شهر ختا ابداع گردیده است طرح ختایی اصولا شامل بوته و شاخه گل بویژه گلهای شاه عباسی است.

۸- طرح خراسانی: نظم در نقوش وجود گل و گیاه پرندگان و حشرات به عنوان نقشمایه تیرگی و هم آهنگی رنگها بافت نسبتا درشت گوشت زیاد با پرز بلند و خطوط اسلیمی از خصوصیات عمومی طرحهای خراسان و قالیبافی این منطقه است.

۹- طرح زنجان : فرشهای زنجان بویژ مناطق روستایی آن دارای نقوش هندسی است همچنین از نقوش گردان اسلیمی که از بافته‌های آذربایجان و با نقشه‌های لچک و ترنج و افشان است و بعضا ماهی درهم بیجار در بافته‌های این منطقه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۰- طرح ساروق: از طرحهای استفاده شده بافندگان فرش در منطقه اراک است و یکی از معروفترین طرحهای این منطقه محسوب می‌شود.

۱۱ – طرح کاشان : از طرحهای مهم و معروف ایران است که به خاطر زیبایی و کیفیت آن شهرت جهانی یافته است نقش  فرش کاشان اغلب لچک و ترنج می باشد که به نام نقش کاشان معروف گردیده و نقشمایه‌های اسلیمی و ختایی به کاررفته ، زیبایی و تناسب تزیینی خاصی بدان بخشیده است.

۱۲- طرح کردستان: نقشهای این نوع طرح اغلب هندسی و ذهنی بوده و بسیار متنوع می‌باشد و بسیاری از طرحهای کردستان شهرت جهانی یافته است که اغلب با نامهای محلی شناخته می‌شوند از جمله آنها می‌توان به طرحهای وکیلی گل و بلبل ماهی درهم ماهی هراتی ، گل محمدی و گل میرزا علی اشاره نمود.

۱۳- طرح کرمان : مشخصات طرح این منطقه ، وجود گل و گیاه درختان می‌باشد و از طرحهای معروف آن منطقه میتوان به لچک و ترنج ،‌ افشان ، درختی ، حیواندار ، بازوبندی ، گردنبندی ، خشتی ، سلسله‌ای شاه عباسی و چهره بافی اشاره کرد.

فرش کاشان طرح پالیز

فرش کاشان طرح پالیز

فرش کاشان طرح ملورین ابی

فرش کاشان طرح ملورین ابی

فرش کاشان طرح اساطیر

فرش کاشان طرح اساطیر