فرش دستبافگونه ماشینی را بهتر بشناسیم+ کارشناس فرش باشیم

یکی از خط تولیدهای مهم صنعت فرش ماشینی، تولید فرش 1200 شانه ماشینی است. باتوجه به قدمت راه‌اندازی تولید فرش ، می‌توان گفت این صنعت نسبت...

ادامه خواندن